Skip to main content

Welke ervaren adviseur externe veiligheid komt ons team versterken?

 

Werken aan een veiligere leefomgeving, dat is wat je bij ons komt doen in de nieuwe functie van adviseur externe veiligheid. Vanuit een groeiende vraag naar onze dienstverlening breiden we ons team graag uit. Als adviseur lever je een bijdrage aan de maatschappij door gesprekspartner te zijn voor onze klanten bij de overheid en het bedrijfsleven. Je adviseert op het snijvlak van techniek, maatschappij en regelgeving.

Werkzaamheden

Ons adviesteam staat erom bekend dat haar adviezen starten met een goed begrip van de situatie. Vanuit onze chemische, technische en fysische kennis analyseren we een situatie en adviseren we de klanten. Vervolgens ondersteunen we hen actief in de uitvoering.

Bij overheidsklanten adviseer je over de toepassing van de nieuwe omgevingswet. Je stelt adviezen op over de risico’s voor de leefomgeving vanwege gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Je geeft vakspecialistisch advies over vergunningen, bouw- en ruimtelijke plannen en beoordeelt QRA’s. Je levert een bijdrage aan het opstellen van omgevingsvisies.

Klanten uit het bedrijfsleven ondersteun je bij overleg met het bevoegd gezag (omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie over veiligheidsvragen in relatie tot vergunningsvoorschriften en wettelijke vereisten. Je duidt klantvragen en opmerkingen van het bevoegd gezag en vertaalt deze naar praktische adviezen.

Samen met je collega’s volg je de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en volg je ook cursussen om bij te blijven.

Competenties

Onze adviseurs hebben een stevige inhoudelijke basis in de chemie en de procestechnologie. Jij bent op de hoogte van de laatste stand van de wet- en regelgeving en je kunt deze kennis actief inzetten voor het maken van de juiste analyses en het geven van de juiste adviezen. In vervolg hierop help je onze klanten praktisch vooruit door ondersteuning bij rapportage, procedurevorming en gespreksvoering. Een sterke mate van klantgerichtheid en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de te geven adviezen is essentieel. Je bent integer en ondersteunt onze waarden op het gebied van duurzaamheid.

Kennis en ervaring

 • Een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding met een verdieping in de chemische- en of procestechnologie;
 • Afgeronde relevante opleiding op het gebied van externe veiligheid;
 • 5-10 jaar ervaring in het werkveld van externe veiligheid bij een overheidsorganisatie of in de adviessector;
 • Bij voorkeur ervaring met toezicht, handhaving en vergunningverlening;
 • Ervaring met het leiden van projecten op het vlak van externe veiligheid;
 • Op de hoogte van actuele wet- en regelgeving over externe veiligheid en WABO/omgevingswet en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd en gehandhaafd wordt;

Wat bieden we je

 • Werken in een klein persoonlijk team in een groeiend bedrijf met een loyale klantenkring;
 • Ruimte om je functie zelfstandig in te vullen;
 • Op jouw afgestemde ontwikkeling binnen je vakgebied: coaching door een senior in het vakgebied;
 • Marktconform salaris;
 • Doorgroeimogelijkheden naar een managersfunctie zijn nadrukkelijk aanwezig en kunnen ook tijdens het sollicitatieproces voor deze functie al aan de orde komen;
 • Een werkweek van 32 tot 40 uur.

Heb je vragen, stel ze dan gerust aan Henk Tomassen (06 55153169) of aan Cindy van Son (06 39628783). Sollicitaties ontvangen we graag via mail op cindyvanson@sonenklaar.nl. Cindy ondersteunt BTEQ bij deze procedure.

BTEQ