Skip to main content

Afvalpreventie

Wij helpen u graag om uw afvalstromen te inventariseren, de interne en externe kosten in beeld te brengen en vervolgens een plan op te stellen voor afvalpreventie.

Het ontstaan van afval kan bijvoorbeeld worden beperkt door:

  • Good housekeeping
  • Intern hergebruik
  • Efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen
  • Gebruik van alternatieve grond- en hulpstoffen
  • Technologische veranderingen
  • Productaanpassingen

Naast een vaak aanzienlijke kostenbesparing, realiseert u ook een verbetering van uw milieuprestatie. Afvalpreventie is één van de belangrijke pijlers bij de overgang naar een circulaire economie.

BTEQ