Skip to main content

Afval

Verduurzamen, ontzorgen en lagere kosten

Afval kan voor uw bedrijf een flinke zorg en kostenpost zijn. BTEQ helpt u waar mogelijk de hoeveelheden te beperken, duurzame en kostenbesparende oplossingen aan te dragen en alle formaliteiten en de logistiek te regelen. Kortom, een verbetering van uw milieuprestatie en een zorg minder, gecombineerd met een kostenbesparing is drie keer besparen.

BTEQ neemt uw afvalprobleem over en lost het op

Werkwijze

BTEQ neemt uw neemt uw afvalprobleem over en lost het op. Korte communicatielijnen, praktische en duurzame oplossingen, ook in de logistiek, alsmede kostenbesparingen, daar kunt u op rekenen.

U kunt van ons kennis van zaken verwachten en de bevoegdheden om het werk uit te mogen voeren. Onze kracht ligt in afvalstromen uit de metaalsector, met name van oppervlakte behandelingsbedrijven en snijbedrijven.

Afvalstoffen

BTEQ heeft een eigen verwerking (recycling) voor straal- en snijstoffen, een recycling voor walshuid en een nuttige toepassing voor straalgrit, snijzand en niet-recyclebare straalstoffen. Voor de overige afvalstromen heeft BTEQ een nauwe samenwerking met externe verwerkers, waardoor de kosten beperkt blijven.

Onze veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen zorgt ervoor dat alles correct en veilig wordt geregeld. Dat is een hele zorg minder en lever u meestal een besparing op. BTEQ biedt hiermee hoogwaardige verwerkingen, welke prima passen in de MVO-doelstellingen van vooruitstrevend ondernemen.

Straalstof – straalgrit – snijzand

Straalgrit, niet-recyclebaar straalstof en snijzand (afkomstig van waterstraal-snijden) kunnen we voordelig nuttig toepassen.

Verfafval

Uw verfafval brengen we voordelig bij eindverwerkers onder. De formaliteiten ontzorgen wij.

Filterkoek

Filterkoek laten we milieuverantwoord verwerken, al of niet met metaalterugwinning.

Walshuid

Walshuid kunnen we laten recyclen tot ruwijzer, een hoogwaardige grondstof voor ijzergieterijen.

Poedercoatresten

Poedercoatresten brengen we voordelig  en direct bij eindverwerkers onder. Het transport en de formaliteiten verzorgen wij.

Schoopeerstof

Schoopeerstof kunnen wij meestal laten recyclen. Het transport en de formaliteiten zijn onze zorg.

Vloeistoffen

Afvalwater, beitsvloeistof, ed. brengen we voordelig onder bij eindverwerkers. Het transport en de formaliteiten verzorgen wij.

BTEQ