Skip to main content

Over BTEQ

Krachtige combinatie van kennis en ervaring

Een breed pakket aan dienstverlening bieden op het gebied van afvalzorg, milieu- en omgevingsadvies en de bijbehorende opleidingen en trainingen. Dat doet BTEQ, het bureau dat medio 2009 ontstond door een fusie van Muntinga Milieu Beheer Management en Tomassen Milieu Advies. Door het samengaan van de bedrijven van Gilian Boissevain en Henk Tomassen ontstond een krachtige combinatie van kennis, ervaring en vaardigheden. Daarvan kunnen bedrijven, overheden en particulieren profiteren. Beide bureaus waren al sinds begin jaren negentig actief en kunnen zodoende bogen op uitgebreide deskundigheid en ervaring.

Duurzaamheid

In onze activiteiten nemen wij het aspect van duurzaamheid altijd in ogenschouw. Daarbij gaat het om efficiënt grondstof- en energiegebruik, afvalpreventie, maar ook over geluid, bodembescherming, water- en luchtemissies en veiligheid. Duurzaam ondernemen is in de visie van BTEQ een noodzakelijk streven naar minder milieuvervuiling en een verbetering van welzijn van mens en natuur, zonder dat dit de economische potentie en groei van bedrijven in de weg staat.

BTEQ is sterk klantgericht en staat voor een directe en persoonlijke benadering

Ons team

Maak kennis met de mensen waarmee u samenwerkt.

Gilian Boissevain

Specialist Afval

Milieuverbetering én kostenbesparing, wij doen het!

Henk Tomassen

Specialist Advies

Complexe vraagstukken zijn mijn werkterrein.

Antoinette Beumer

Office Manager

Een heldere communicatie, korte lijnen en persoonlijk betrokken.

Chris Bernard

Specialist Logistiek

Straalgrit, wij recyclen het!

Jason de Krosse

Adviseur milieu & omgeving

Samen uw milieudoelstellingen behalen met advies op maat, dat is mijn drijfveer!

Jerry IJben

Specialist Afval

Continu op zoek naar de beste recycling oplossingen!

Onze visie

BTEQ is sterk klantgericht en staat voor een directe en persoonlijke benadering. Bij onze dienstverlening staat de opdrachtgever centraal. Wij willen u maximaal laten profiteren van onze deskundigheid en ervaring. Hoe? Door vanuit onze kennis en ervaring met u samen te zoeken naar praktische en financieel aantrekkelijke oplossingen. Onze kernwaarden zijn daarbij zorgvuldigheid, betrokkenheid, meedenken, flexibiliteit en directe communicatie.

Milieu staat in de complexe wereld van wet- en regelgeving en van vergunningen niet op zichzelf. Van belang zijn ook andere disciplines, zoals ruimtelijke ordening, bouwen, arbeidsomstandigheden, veiligheid, kwaliteit, financiën en personele capaciteiten. Daarom kiezen wij bij onze aanpak voor een integrale benadering.

BTEQ