Skip to main content

Bodemrisico’s en bodembeschermende maatregelen

De overheid schrijft aan bedrijven voor welke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de bodem verontreinigd raakt. BTEQ kan u hierbij op verschillende manieren van dienst zijn. Wij kunnen voor uw bedrijf:

  • Een bodemrisico-inventarisatie uitvoeren.
  • Aangeven welke maatregelen nodig zijn om een ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ te realiseren.
  • Periodiek de bodembeschermende voorzieningen van uw bedrijf inspecteren (vloeren en lekbakken) en zo nodig aangeven welke (herstel)maatregelen nodig zijn.
  • Medewerkers opleiden en instrueren, zodat zij zich bewust zijn van de mogelijke bodemrisico’s die samenhangen met hun werkzaamheden.
BTEQ