Skip to main content

Vloeistoffen

Afvalwater, inktwater, spoelwater, beits- en galvaniseervloeistoffen. afkomstig van reinigings-,  spoel-, beits- en galvaniseerprocessen laten we zodanig verwerken dat het hergebruik maximaal en de belasting voor het milieu zo klein mogelijk is. Bruikbare componenten worden teruggewonnen, de verontreiniging wordt verwijderd.

Voordat het afval kan worden afgevoerd, moet een monster worden onderzocht op mogelijke verontreinigingen. Is het monster akkoord, dan verzorgt BTEQ een afvalstroomnummer en kan het afval naar de verwerker. Wij verzorgen alle benodigde formaliteiten voor u, inclusief het analyseren en regelen van het transport.

BTEQ