Skip to main content

Walshuid

Walshuid is de antraciet-kleurige ijzeroxidelaag, die bij het warmwalsen van staal is ontstaan.

Bij de eerste bewerkingen van het staal komt deze walshuid los van het oppervlak, meestal in de vorm van schilfers.

Walshuid kunnen we laten recyclen tot ruwijzer, een hoogwaardige grondstof voor ijzergieterijen. Hiertoe zijn  we sinds 1992 de Benelux-agent voor een hoogovenbedrijf in Duitsland.

Dit hoogovenbedrijf is gespecialiseerd in de verwerking van ijzerhoudende afvalstoffen en secundaire grondstoffen. Het produceert daaruit circa 300.000 ton ruwijzer per jaar, in ca. 130 kwaliteiten.

Vooraf wordt de verwerkbaarheid vastgesteld aan de hand van een monster-analyse. Na goedkeuring wordt de aangeboden walshuid vrijgegeven voor aanlevering.

Het materiaal dient bij voorkeur los-kiepbaar te worden geleverd en de walshuid mag niet stuiven bij het lossen.

Het grensoverschrijdende transport en de formaliteiten worden door ons nauwgezet geregeld, zodat aan alle (wettelijke) eisen wordt voldaan.

BTEQ