Skip to main content

De branche van oppervlakte behandelaars kan steeds vaker gebruik maken van recycling van haar afvalstromen. In de afgelopen decennia heeft BTEQ te Bathmen flink aan de weg getimmerd om verschillende recyclingmogelijkheden te realiseren. Het betreft de recycling van eenmalig gebruikt straalgrit, afgestraalde walshuid uit doorloop (werp-)straalmachines, korundstraalstof én snijzand uit waterstraalsnijders.

BTEQ heeft samen met een aantal verwerkers processen ontwikkeld om straal- en snijafval  een tweede leven te geven. Zo wordt de druk op de afvalberg verlaagd en kan op kosten worden bespaard. Hieronder een uiteenzetting van de huidige mogelijkheden.

Staalstraalstof van de meeste doorvoer-straalinstallaties kan BTEQ inmiddels verwerken tot Ferox en afzetten naar het hoogovenbedrijf, of zonder voorbehandeling afzetten naar hoogovenbedrijven. Vanwege het hoge ijzergehalte van deze afvalstromen (ca. 95%), is dit een veel efficiëntere grondstof voor de ijzerproductie dan ijzererts, dat ca. 60% ijzer bevat. Zo wordt bespaard op primaire grondstof en op energieverbruik. Omdat ook de transportafstand naar het hoogovenbedrijf véél geringer is dan die van ijzererts (ca. 98% besparing op brandstof en dus ook op CO2-emissie), is het op 3 fronten gunstiger voor het milieu. Het hoogovenbedrijf produceert ijzer of staal, dat ingezet wordt bij de fabricage van gietwerk en stalen constructies. Zo vindt op een milieugunstige wijze vrijwel 100% recycling in de ijzerkringloop plaats.

Eenmalig gebruikt straalgrit en snijzand uit watersnijmachines kunnen we inzetten voor de fabricage van immobilisaat-funderingsgrondstof voor de (wegen-)bouw. Het eindproduct wordt onder certificaat geproduceerd en voldoet aan de eisen van de Bodem Richtlijn (BRL). Dit houdt in dat de mate van verontreiniging binnen de grenzen van de BRL liggen en de aanwezige verontreinigingen niet/nooit meer uitlogen. Aan het einde van de levensduur van het product kan het worden gebroken en gemalen, om vervolgens in dezelfde toepassing (immobilisaat-funderingsgrondsof) óf als gebroken puingranulaat opnieuw te worden ingezet. Zo vinden straalgrit en snijzand een tweede toepassing en blijven vervolgens in die kringloop.

Korund straalstof ten slotte, kan worden gereinigd en vervolgens toegepast als straalgrit of als grondstof voor slijp- of polijstmiddelen of vuurvast materiaal.

Straal- of snijafval dat niet aan de analysecriteria voor nuttige toepassing voldoet, zal moeten worden gereinigd of gestort. Ook hier heeft BTEQ altijd een oplossing voor. Voorts verzorgt BTEQ voor alle stromen het transport en alle benodigde formaliteiten, zoals een afvalstroomnummer, de transportpapieren, gevarenetiketten, en dergelijke. Korte, duidelijke communicatielijnen, deskundigheid en altijd de beste verwerking voor uw afvalstroom, zijn de zaken die onze opdrachtgevers dagelijks ervaren.

 

 

BTEQ